Op 9 december 2018 gaat de nieuwe dienstregeling in. Hieronder een overzicht van de wijzigingen. Gebruik de reisplanner voor actuele vertrektijden.
De R-net lijnen 341, 342 en Sneldienst 287 stoppen niet meer op P30. Houd hiermee rekening als je een 'willekeurige' bus kiest richting deze personeelsparkeerplaats. 

Stads- en streeklijnen

Lijn 145 Hoofddorp Centrum – Badhoevedorp

Lijn 145 gaat in Hoofddorp in beide richtingen altijd via halte Kaj Munkweg rijden. Hiermee krijgen scholieren de gehele dag door een rechtstreekse verbinding zowel van als naar de school. De route via de halte Marktplein komt hiermee te vervallen. Aankomst- en vertrektijden over de route zijn hierdoor licht gewijzigd.
Lijn 145 halteert in Hoofddorp Centrum voortaan voor zowel in- als uitstappen bij halte 'D'.


Lijn 161 Hoofddorp Station – Zwanenburg

Op weekdagen is de eerste rit van Zwanenburg Kinheim (5.35 uur) naar Hoofddorp komen te vervallen. Er gaat wel een extra late rit rijden vanuit Zwanenburg naar Hoofddorp, vertrek 20.34 uur vanaf Kinheim. Tot slot zijn aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 161 licht gewijzigd.

Lijn 162 Hoofddorp Station – Nieuw-Vennep – Lisse Centrum

Lijn 162 is ongewijzigd.

Lijn 165 Amstelveen Busstation – Weldam

Lijn 165 is opgeheven. Van en naar het Raadhuis maak je voortaan gebruik van de nieuwe lijn 174; van en naar Westwijk kun je gebruik maken van lijnen 357 en 358.

Lijn 166 Amstelveen Busstation – Julianapark

Lijn 166 is opgeheven. Je kunt voortaan gebruik maken van de nieuwe lijn 174.

Lijn 167 Amstelveen Busstation – Kronenburg

Lijn 167 is opgeheven. Je kunt voortaan gebruik maken van de nieuwe lijn 174.

Lijn 169 Hoofddorp Station – Spaarne Gasthuis – Sportcomplex KWA

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 169 zijn licht gewijzigd.

Lijn 171 Amsterdam Bijlmer ArenA – Amstelveen Busstation – Aalsmeer Hortensiaplein

Op werkdagen in de vroege ochtend rijdt er een extra rit van Amsterdam Bijlmer ArenA naar Aalsmeer Hortensiaplein, vertrek 6.28 uur vanaf Bijlmer Arena. Verder zijn aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 171 gewijzigd.

Lijn 174 Uithoorn Meerwijk – Amstelveen Busstation

Lijn 174 rijdt voortaan na Amstelveen Busstation door naar het Raadhuis en het KLM Hoofdkantoor, en rijdt dan via de Amsterdamseweg (Julianapark) en de Rembrandtweg (Elsrijk) direct terug naar Amstelveen Busstation en Uithoorn. Hiermee ontstaat er vanuit de genoemde wijken een rechtstreekse verbinding met het busstation en het Amstelland Ziekenhuis. Dit geldt op weekdagen elk halfuur tussen 8.45 uur en 18.45 uur en op zaterdagen elk uur tussen 8.45 uur en 17.45 uur. Verder zijn op alle dagen de aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 174 gewijzigd.

Schipholnet

Lijn 180 Cirkellijn P30 – Beechavenue

Lijn 180 rijdt in Schiphol-Rijk voortaan in beide richtingen via de Koolhovenlaan. Dit komt niet alleen de doorstroming ten goede, ook kunnen reizigers voortaan weer in beide richtingen in- en uitstappen bij dezelfde halte. De halte Douglassingel/Koolhovenlaan komt hierbij te vervallen. Reizigers kunnen gebruik maken van de haltes Douglassingel, Bellsingel en Tupolevlaan/Boeingavenue.

Doordat in Schiphol-Oost de nieuwe busbaan deels in gebruik wordt genomen, worden er enkele haltes verplaatst. Ter hoogte van de huidige halte Gebouw 133 komt op de busbaan de naar het oosten verplaatste halte Canadaweg te liggen. De halte Knooppunt Oost wordt eveneens verplaatst naar de busbaan.

De halte Bussluis komt in beide richtingen te vervallen. Tevens worden de haltes Southern Crossstraat (alleen richting Beechavenue) en Zuideinde in gebruik genomen. Door middel van tourniquets kom je in het Technisch Areaal terecht. Door bovenstaande wijzigingen zijn de aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 180 licht gewijzigd.
In de nieuwsbrief van de Provincie Noord-Holland lees je meer over de realisatie van de HOV-baan.


Route van lijn 180 t.h.v. Schiphol-Oost. De rode lijn is de route in de richting van Aalsmeer, de blauwe lijn is de tegenovergestelde, noordelijke, richting.

Lijn 181 Beechavenue – Knooppunt Noord

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 181 zijn licht gewijzigd.

Lijn 185 Schiphol Airport – Justitieel Complex

In zowel de ochtend- als middagspits rijden de bussen van het Justitieel Complex naar Schiphol Airport een snellere route, waardoor de reistijd met drie minuten afneemt. Daarnaast vertrekken alle ritten één minuut eerder vanaf het Justitieel Complex. In de andere richting blijft lijn 185 geheel ongewijzigd.

Lijn 186 Schiphol Airport – Amstelveen Busstation

Doordat in Schiphol-Oost de nieuwe busbaan deels in gebruik wordt genomen, worden er enkele haltes verplaatst. Ter hoogte van de huidige halte Gebouw 133 komt op de busbaan de naar het oosten verplaatste halte Canadaweg te liggen. De halte Knooppunt Oost wordt eveneens verplaatst naar de busbaan.

Verder komt de halte Bussluis in beide richtingen te vervallen. Door bovenstaande wijzigingen zijn de aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 186 gewijzigd.

Lijn 187 Schiphol Airport – Douglassingel

Lijn 187 is opgeheven ten gunste van snelbus 287, welke met een flink aantal extra ritten is uitgebreid. In de brede spitsrichting gaat lijn 287 voortaan 8x per uur rijden, elke 7,5 minuut dus.

Lijn 191 Schiphol Airport – Anchoragelaan

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 191 zijn gewijzigd.

Lijn 194 Schiphol Airport – Osdorp De Aker

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 194 zijn gewijzigd. Daarnaast is op alle dagen van de week de eerste rit van Schiphol Airport (4.50 uur) naar Osdorp De Aker komen te vervallen.

Lijn 195 Schiphol Airport – Amsterdam Lelylaan

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 195 zijn gewijzigd.

Lijn 198 Schiphol Airport – Aalsmeer Hortensiaplein

Lijn 198 wordt ingekort tot een pendellijn Aalsmeer Hortensiaplein – Schiphol-Rijk Beechavenue. In Aalsmeer is de lijn gekoppeld aan lijn 171, waardoor er vanuit Schiphol-Rijk een rechtstreekse verbinding ontstaat met Amstelveen en Amsterdam Bijlmer ArenA. Daarnaast zijn de aankomst- en vertrektijden op de route van de lijn gewijzigd.

Lijn 199 Schiphol Airport – Amstelveen Westwijkplein

Op werkdagen vertrekken de eerste twee ritten naar Schiphol Airport al vanaf de Bertha von Suttnerlaan in Amstelveen. Hiermee krijgt een groter gedeelte van Amstelveen Westwijk een extra vroege reismogelijkheid naar Schiphol. Op weekenddagen betreft dit één extra vroege rit. Daarnaast wordt in Schiphol-Oost de nieuwe busbaan deels in gebruik genomen. Hierdoor worden er enkele haltes verplaatst. Ter hoogte van de huidige halte Gebouw 133 komt op de busbaan de naar het oosten verplaatste halte Canadaweg te liggen. De halte Knooppunt Oost wordt eveneens verplaatst naar de busbaan.

Verder komt in beide richtingen de halte Bussluis te vervallen. Door bovenstaande wijzigingen zijn de aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 199 gewijzigd.

Spitslijnen

Lijn 242 Mijdrecht Centrum – Uithoorn Busstation – Amsterdam Zuid

Lijn 242 rijdt voortaan in Uithoorn via de haltes Aan de Zoom en In het Midden. Hiermee krijgt de wijk Legmeer een rechtstreekse verbinding met Amsterdam Zuid. Hierdoor zijn de aankomst- en vertrektijden over de route licht gewijzigd. Daarnaast eindigt de laatste rit in de ochtendspits (vertrek 8.53 uur vanaf Uithoorn Busstation) voortaan bij Amstelveen Busstation.

Lijn 255 Haarlem Station – Amsterdam Bijlmer ArenA

Lijn 255 is de afgelopen maanden fors gegroeid. Dit leidt ertoe dat deze lijn flink wordt uitgebreid: er wordt in een bredere (spits)periode gereden en tussen 7.00 uur en 8.00 uur wordt de frequentie verhoogd naar een 10-minutendienst. Er worden in totaal 22 extra ritten gereden per dag.

Lijn 271 Gaasperplas – Amsterdam Bijlmer Arena – Aalsmeer FloraHolland

Lijn 271 is ongewijzigd.

Lijn 287 Schiphol Airport – Douglassingel

De dienstregeling van snelbus 287 wordt uitgebreid. Lijn 287 gaat voortaan in de brede spitsrichting 8x per uur rijden, elke 7,5 minuut dus. Dit betreft 28 ritten extra per dag. Daarnaast zal er niet meer gestopt worden te P30 en zal in Schiphol-Rijk voortaan in beide richtingen via de Fokkerweg en Koolhovenlaan gereden worden in plaats van via de Tupolevlaan. Dit komt vooral de doorstroming ten goede. De halte Tupolevlaan komt hierbij te vervallen. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Bellsingel en Tupolevlaan/Boeingavenue.

R-netlijnen

Lijn 300 Haarlem Station – Schiphol Airport – Amsterdam Bijlmer Arena

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 300 zijn licht gewijzigd.

Lijn 340 Haarlem Station – Uithoorn Busstation – Mijdrecht Centrum

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 340 zijn gewijzigd. Daarnaast wordt voortaan niet meer gehalteerd bij de halte Uithoorn, Couperuslaan. Lijn 242 en Syntus-lijnen 130 en 526 blijven deze halte wel aandoen.

Lijn 341 Hoofddorp Spaarne Gasthuis – Schiphol Airport – Amsterdam Zuid

Lijn 341 gaat voortaan een snellere route rijden tussen Hoofddorp en Schiphol. Door via de Abdijtunnel te rijden wordt er in beide richtingen een tijdwinst van 6 minuten behaald. Hiermee wordt het aantrekkelijker om tussen Hoofddorp en Schiphol gebruik te maken van lijn 341. Door deze routewijziging wordt niet meer gehalteerd bij de haltes Siriusdreef, P30 en Schipholgebouw, maar in plaats daarvan wel bij de haltes Beukenhorst en Handelskade. Bij de halte De Hoek wordt voortaan op de R-netbaan gehalteerd in plaats van op de Kruisweg. Reizigers tussen Hoofddorp en Schiphol-Rijk stappen voortaan over bij de halte Handelskade/Schipholgebouw.

Naast de routewijziging vinden er ook frequentiewijzigingen plaats. Op weekdagen wordt de frequentie tussen Schiphol en Amsterdam Zuid v.v. teruggebracht naar 4x per uur. Daarentegen zal lijn 341 op zondagen tussen ongeveer 10.00 uur en 19.00 uur over het gehele traject 4x per uur gaan rijden. Voor reizigers van en naar Hoofddorp betekent dit een verdubbeling van het aantal reismogelijkheden per uur. Op zondagen vóór 10.00 uur en na 19.00 uur zal lijn 341 over het gehele traject 2x per uur rijden. Dit alles is in lijn met de vraag van reizigers.

Lijn 342 Uithoorn Busstation – Schiphol Airport – Knooppunt Schiphol Noord

Lijn 342 wordt doorgetrokken naar Knooppunt Schiphol Noord, waardoor dit gebied een rechtstreekse ontsluiting krijgt vanuit Uithoorn en Aalsmeer. Daarnaast wordt voortaan niet meer gehalteerd op P30 en zijn aankomst- en vertrektijden op de gehele route van lijn 342 gewijzigd.

Lijn 346 Haarlem Station – Amsterdam Zuid

In de hele vroege ochtend worden enkele rustige ritten opgeheven, dit betreffen de eerste vier ritten richting Haarlem en de eerste rit richting Amsterdam Zuid. Daarnaast zijn aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 346 zijn licht gewijzigd.

Lijn 347 Uithoorn Busstation – Amsterdam Elandsgracht

De kwartierdienst wordt ’s morgens een halfuur eerder opgestart waardoor er een extra vroege rit naar Amsterdam Elandsgracht ontstaat (vertrek 5.46 uur vanaf Uithoorn Busstation). Verder zijn de aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 347 gewijzigd.

Lijn 348 Uithoorn Busstation – Amsterdam Zuid

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 348 zijn licht gewijzigd. Verder rijdt er voortaan, om scholieren vanuit Amstelveen een reismogelijkheid te bieden naar het Driestar College in Gouda, een extra vroege rit op lijn 348 naar Uithoorn (vertrek 6.30 vanaf Amstelveen Busstation). Op Uithoorn Busstation kan vervolgens overgestapt worden op lijn 647 van Syntus.

Lijn 356 Haarlem Station – Amstelveen Busstation – Amsterdam Bijlmer Arena

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 356 zijn licht gewijzigd.

Lijn 357 Aalsmeer Hortensiaplein – Amsterdam Elandsgracht

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 357 zijn licht gewijzigd.

Lijn 358 Kudelstaart – Amsterdam Zuid

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 358 zijn licht gewijzigd. In de ochtendspits rijdt de rit die om 8.02 uur vertrekt vanuit Kudelstaart Bilderdammerweg als lijn 358 tot Aalsmeer Hortensiaplein, waarna de bus direct overgaat op lijn 357 naar Amsterdam Elandsgracht. Doorgaande reizigers kunnen hier dus gewoon blijven zitten en hoeven niet over te stappen.

Lijn 397 Nieuw-Vennep – Schiphol Airport – Amsterdam Elandsgracht

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn 397 zijn gewijzigd. Daarnaast rijdt de eerste rit vanuit Nieuw-Vennep (vertrek 4.51 uur vanaf P+R Getsewoud Zuid) voortaan tot Schiphol Airport.

Buurtbus

Lijn 401 Hoofddorp Station – Bennebroek Anemonenplein

Buurtbus 401 is ongewijzigd.

Scholierenlijnen

Lijn 612 Abcoude – Amstelveen Uilenstede

In de middag heeft lijn 612 richting Abcoude meer rijtijd gekregen om een betrouwbaardere dienstregeling te garanderen. Verder is de lijn ongewijzigd.

Lijn 661 Zwanenburg – Hoofddorp Sportcomplex KWA

Lijn 661 gaat 3 minuten later vertrekken vanaf Zwanenburg Kinheim (7.31 uur). Hierdoor schuiven de aankomst- en vertrektijden over de route ook met 3 minuten op. De route wordt ingekort tot Sportcomplex KWA. 

Nachtlijnen

Lijn N30 IJmuiden – Haarlem – Schiphol Airport – Amsterdam Bijlmer Arena

Aankomst- en vertrektijden van lijn N30 tussen IJmuiden en Haarlem zijn met 1 minuut gewijzigd. Hierdoor is de aansluiting in Haarlem vanuit IJmuiden (rond 1.25 uur) verruimd met enkele minuten.

Lijn N42 Uithoorn Busstation – Schiphol Airport

Lijn N42 stopt voortaan niet meer op P30. Lijn N90 is hier het alternatief. Daarnaast zijn aankomst- en vertrektijden op de route van lijn N42 licht gewijzigd.

Lijn N47 Uithoorn Busstation – Amsterdam CS

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn N47 zijn licht gewijzigd.

Lijn N57 Aalsmeer Hortensiaplein – Amsterdam CS

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn N57 zijn licht gewijzigd.

Lijn N90 Schiphol P30 – Schiphol Airport – Knooppunt Noord

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn N90 zijn licht gewijzigd.

Lijn N95 Schiphol Airport – Amsterdam Lelylaan

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn N95 zijn licht gewijzigd.

Lijn N97 Nieuw-Vennep – Schiphol Airport – Amsterdam CS

Aankomst- en vertrektijden op de route van lijn N97 zijn licht gewijzigd.

Haltewijzigingen

Met ingang van de nieuwe dienstregeling zullen er enkele haltes worden geopend of verplaatst. Hieronder een overzicht.

Plaatsnaam Halte Opmerking Betreft lijn(en)
Schiphol Canadaweg Op de busbaan 180, 186, 199
  Gebouw 133 Op de busbaan (halte Canadaweg) 180, 186, 199
  Knooppunt Oost Op de busbaan  180, 186, 199
  Southern Crossstraat Alleen richting Beechavenue 180
  Zuideinde   180

Enkele haltes krijgen met ingang van de nieuwe dienstregeling een gewijzigde haltenaam:
Plaatsnaam Oude haltenaam Nieuwe haltenaam Betreft lijn(en)
Amstelveen Dorpsstraat Raadhuis/Dorpsstraat 174, 186
Hoofddorp Assumburg Toolenburg West 341, 661
  IJweg/Altenburg Overbos Zuid 341
  Overbos Overbos Noord 300, 340
  Schelphoek Floriande Zuid 169, 341
  Schiermonnikoog Floriande Noord 169, 341
  Texel Floriande Midden 169, 341
  Toolenburg Toolenburg Noord 300
Uithoorn Stationsstraat Centrum 130, 242, 340, 526

Daarnaast zullen er met ingang van de nieuwe dienstregeling ook enkele haltes vervallen:
Plaatsnaam Halte Alternatieve halte
Amstelveen Cannenburgh Weldam of Westwijkplein
  Gieterij Bovenkerkerweg
  Graaf Aelbrechtlaan (richting Kronenburg) Overzijde weg
  Groen van Prinstererlaan (richting Kronenburg) Overzijde weg
  Laan Walcheren (beide richtingen) Nieuwe halte 'Laan Walcheren' aan overzijde rotonde
  Oakpark (richting Weldam) Overzijde weg
  Raadhuis (richting Weldam) Overzijde weg
  Saskia van Uylenburgweg Kronenburg (tram 5)
  Zonnestein (richting Kronenburg) Overzijde weg
Bovenkerk Zetterij Salamander
Hoofddorp Siriusdreef Beukenhorst
Schiphol Bussluis Canadaweg
  Tupolevlaan Bellsingel of Tupolevlaan/Boeingavenue

Terug Home