Stakingen openbaar vervoer in februari, maart en april

Privacy

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In onze privacystatement lees je hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. Hieronder geven we een samenvatting van de privacystatement van Connexxion Openbaar Vervoer N.V. en al haar submerken waaronder o.a. Hermes, Breng, Overal, OVregio IJsselmond.
Hieronder geven we een samenvatting van de privacystatement van Connexxion Openbaar Vervoer N.V. en al haar submerken

Diensten, websites en apps

Het privacystatement van Connexxion is van toepassing op de diensten, websites en apps van Connexxion en al haar submerken, waaronder:

Samenvatting

Connexxion verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
  • Voor de gevallen waarin je toestemming geeft
Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Connexxion jouw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Connexxion de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt Connexxion je persoonsgegevens?

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan.
  • Wanneer je contact hebt met Connexxion, via telefoon, e-mail, chat, app, social media, contactformulier, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken.
  • Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie over (nieuwe) producten en/of diensten van Connexxion.
  • Voor (interne) analyses.
  • Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van (onderdelen van) Connexxion.
  • Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen.
  • Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot Connexxion en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen jou en Connexxion.

Hoe lang bewaart Connexxion je gegevens?

Connexxion bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar onze klantenservice via het contactformulier op onze website. Wanneer gegevens onjuist zijn, kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Connexxion verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je jouw gegevens bij Connexxion laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Connexxion.

Wijzigingen

Connexxion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Connexxion een belangrijke grote wijziging doorvoert in de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen over dit privacystatement of over de wijze waarop Connexxion persoonsgegevens verwerkt, kun je terecht op www.connexxion.nl/privacy of neem contact met onze klantenservice.

Connexxion heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die toeziet op correcte naleving van de privacywetgeving. Hieronder vind je de contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming.

• E-mail: privacy@connexxion.nl

Wanneer je van mening bent dat Connexxion niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van je opmerking of klacht, dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl