Wil je meer weten over Connexxion Taxi Services? Klik dan hier.

Connexxion en Keolis zetten volgende stap naar veiliger openbaar vervoer

Vandaag werd in Hilversum de aanpak ‘directe aansprakelijkstelling’ officieel geïntroduceerd bij vervoerders Connexxion en Keolis. De aanpak stelt de vervoerders in staat om directe- en indirecte schade, direct te verhalen op de daders.

Vandaag werd in Hilversum de aanpak ‘directe aansprakelijkstelling’ officieel geïntroduceerd bij vervoerders Connexxion en Keolis. De aanpak stelt de vervoerders in staat om directe- en indirecte schade, direct te verhalen op de daders. Dat gebeurt via een claim van 313 euro. De aanpak zelf is niet nieuw. Deze wordt al jaren met succes toegepast in de retail. Connexxion en Keolis passen, na U-OV, de aanpak nu ook structureel toe in het openbaar vervoer.

De stickers die Pier Eringa, Algemeen Directeur bij Transdev, en Emile Broersma, Directeur Operations Support bij Keolis, op de ruiten van de busdeuren plakken, maken duidelijk  dat er voor schadeveroorzakers geen weg meer terug is. Vanaf nu riskeren zij een schadeclaim van 313 euro bovenop de eventuele boete die de vervoerder hen oplegt.

Pier Eringa zegt over de aanpak: “Sociale veiligheid is voor mij een belangrijk thema. Van onze veiligheidsmedewerkers, buschauffeurs, ambulance- of treinpersoneel blijf je af. Wat mij betreft volgt dan altijd een aangifte en een schadeclaim! (Potentiële) daders moeten weten dat ze van ons af moeten blijven. Onze bejegening is respectvol en we verwachten respect terug. Zo niet, dan ben je nog niet van ons af.”

Om welke schade gaat het?

De boete die daders wordt opgelegd via de aanpak verhaalt schade in de vorm van oponthoud en overlast die de vervoerders lijden als gevolg van strafbare gedragingen. Hierbij kan men denken aan:
  • De loonkosten voor het aanspreken, ophouden, aanhouden van de verdachte naar de politie.
  • De loonkosten voor het doen van aangifte van het strafbare feit.
  • De loonkosten voor het opstellen van het proces-verbaal door de BOA’s.
  • De herstelkosten van het vernielde.

BOA’s

Dat beide bestuurders zich hard maken voor een veiliger ov komt niet geheel als een verrassing. Met een achtergrond bij de politie weten de heren hoe belangrijk het is om de veiligheid in de openbare ruimtes te waarborgen. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van beide vervoerders hebben dan ook een centrale rol in het boeteproces. Zij zijn hiervoor opgeleid om de werkwijze in de praktijk te kunnen toepassen en kennen de juridische randvoorwaarden. In de voertuigen wordt het hanteren van de aanpak zichtbaar via een speciale sticker. BOA’s kunnen daders als bewijs op de stickers wijzen in de bus. Het biedt hen extra ondersteuning bij de aanpak.