Schade melden

Heb je schade geleden door een incident waarbij een voertuig van Connexxion, Breng, Hermes of Texelhopper betrokken was? Je kunt via onderstaand formulier aangeven dat je schade te hebt geleden door handelen en/of nalaten van één van onze bedrijven.

Het is belangrijk om het formulier volledig in te vullen. Hoe meer informatie wij van je ontvangen, hoe sneller de verzekeraar je kan helpen. Ontbreekt er informatie, dan kan de verzekeraar de schade niet in behandeling nemen en vragen zij die informatie alsnog bij je op. Het duurt dan langer voordat de schade beoordeeld kan worden. Informatie die altijd nodig is, is het tijdstip waarop de schade is ontstaan, de straat en plaats waar de schade heeft plaats gevonden, het kenteken van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt en de buslijn/het busnummer.

Wij zullen je melding doorsturen naar onze schadeverzekeraar, waarna de verzekeraar binnen 10 werkdagen contact met je zal opnemen. Wij willen je er nadrukkelijk op wijzen dat het in behandeling nemen van een schade niet betekent dat wij en/of de verzekeraar aansprakelijkheid erkennen.
Nadat je het formulier hebt verstuurd ontvang je een ontvangstbevestiging in je e-mail met een overzicht van de melding.