De start van een nieuwe busconcessie betekent twee dingen: Zorgen dat het huidige busvervoer en de daarmee samenhangende kwaliteit op orde blijft en tegelijkertijd alle voorbereidingen treffen, zodat er een vlekkeloze start kan worden gemaakt op 10 december 2017.


Wat doen we dan in deze periode?

  • We hebben een vervoerplan gemaakt dat we op details hebben afgestemd met alle betrokkenen. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen die zijn opgenomen in een addendum. Op 6 juli jl. heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam het vervoerplan met het addendum definitief vastgesteld.
  • Alle 168 nieuwe bussen komen nu naar de vestigingen. In de bussen zit veel elektronica om te zorgen dat OV-chipkaart goed werkt, dat reisinformatie getoond wordt op schermen in de bussen en op halteborden.
  • De 102 bussen die nog doorrijden tot april 2018 worden voorzien van PIN terminals, zodat er niet meer met contant geld betaald wordt.
  • We zijn druk bezig met de afronding van de opleidingen van recent aangenomen chauffeurs en we doen routeverkenning vanwege alle wijzigingen.
  • De AML Flex voertuigen (Nissan Leaf) zijn uitgeleverd en staan startklaar.
  • Half november hebben inwoners van Amstelland Meerlanden een fraai infopakket op deurmat gevonden in Amstelland Meerlanden.
  • We delen flyers uit op belangrijke knooppunten zoals Hoofddorp Station, Knooppunt Schiphol Noord en Amstelveen busstation.
  • We proberen zoveel mogelijk reizigers te bereiken via advertenties in regionale en lokale bladen in de weken voorafgaand aan 10 december.

Kortom: we zijn al volop bezig het busvervoer weer verder te brengen en beter te maken.

Terug Home