Productvoorwaarden

(versie: 1/1/2018)
Download de voorwaarden van Sentire als pdf via www.connexxion.nl/voorwaarden

Beknopte omschrijving van het reisproduct

Sentire is ontwikkeld voor reizigers met een visuele beperking die met dit reisproduct tegen een lager instaptarief van €1,20 in metro, bus, tram en in het OV over water in heel Nederland reizen. Sentire geeft recht op de standaard leeftijdskorting die geldt in stads- en streekvervoer voor reizen op saldo. Het lagere instaptarief verkleint de negatieve gevolgen als er iets mis gaat met uitchecken.

Specificaties

Algemeen

 • Sentire is een tussen decentrale overheden en regionale vervoerders (verenigd in het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad, ROVB) afgesproken landelijk reisproduct
 • Voor Sentire gelden dezelfde voorwaarden als voor reizen op saldo bij stads- en streekvervoer. Deze zijn gepubliceerd op www.ov-chipkaart.nl. Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn een lager instaptarief en verplichte leeftijdswissel van Sentire.
 • Alleen reizigers die hebben in- en uitgecheckt in het stads- en streekvervoer, komen in aanmerking voor restitutie van het instaptarief.
 • Reizigers moeten in het bezit zijn van een OV-begeleiderskaart (B) en een persoonlijke OV-chipkaart om gebruik te kunnen maken van Sentire.
 • Sentire kan alleen op een geldige persoonlijke OV-chipkaart worden geladen.
 • Reizigers reizen met Sentire op saldo met een instaptarief van € 1,20.


Geldigheid

 • Sentire eindigt in 2030.
 • Aan Sentire is de leeftijdskorting gebonden, die geldt in het stads- en streekvervoer:
  • Kind 4-11 jaar: 34% korting in Nederland
  • Jeugd 12-18 jaar: 34% korting in Noord Brabant
  • Volwassene 19-64 jaar: geen korting
  • Senior 65+ jaar: 34% korting in Nederland
 • De leeftijd van reizigers op de ingangsdatum van het reisproduct bepaalt de eventuele leeftijdskorting.
 • De leeftijdskorting verandert niet vanzelf mee. Reizigers zijn verplicht een 'leeftijdswissel' uit te voeren zodra ze in een andere leeftijdscategorie vallen. Een leeftijdswissel bestaat uit het opnieuw aanvragen van Sentire in de periode vanaf de verjaardag van reizigers tot drie maanden daarna. Vanaf de dag van ontvangst van de nieuwe versie van Sentire geldt het nieuwe tarief.
 • Sentire is niet te gebruiken in combinatie met andere reisproducten die op de persoonlijke OV-chipkaart worden geladen. Als er naast Sentire een of meerdere reisproducten op de OV-chipkaart zijn geladen, dan worden deze andere producten verkozen boven Sentire zodra er wordt ingecheckt. U betaalt dan het voor dat product geldende instaptarief.
 • Als reizigers een vervangende OV-chipkaart aanvragen als hun OV-chipkaart verloren, gestolen, defect of niet meer geldig is, wordt Sentire automatisch teruggeplaatst op de vervangende kaart. Uitzondering hierop zijn de NS zakelijke OV-chipkaarten (NS Business Card) en de NS trajectkaarten. Voor deze kaarten geldt dat reizigers Sentire opnieuw moeten aanvragen in geval van een vervangende OV-chipkaart.
 • Sentire kan op elk moment stopgezet worden.

Vervoersmodaliteit

 • Sentire is te gebruiken in bus, tram, metro en OV over het water in heel Nederland, waar met een OV-chipkaart op saldo (dus zonder aanvullend product) kan worden gereisd. Een uitzondering hierop is de BOB-bus van de RET.

Aanschaf

 • Sentire kan worden aangeschaft bij de servicebalies van alle vervoerders behalve NS.
 • Sentire kan ook aangeschaft worden via een aanvraagformulier op www.connexxion.nl. Na ontvangst van dit aanvraagformulier zet Connexxion het product klaar bij een ophaalautomaat.
 • Connexxion is niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging van het ophalen van de bestelling ten gevolge van een storing van een ophaalautomaat en/of een storing in de communicatie naar de ophaalautomaten (de zogenaamde National Action List van TLS).

Privacy

 • Landelijk Product Regisseur (LPR) is de rechtspersoon die de digitale administratie van Sentire voert. De Verantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de decentrale overheden en de regionale OV-bedrijven. LPR opereert in opdracht van deze partijen en is Bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Het bezit van Sentire wordt geregistreerd door LPR aan de hand van het OV-chipkaartnummer. Het OV-chipkaartnummer en productmutaties worden bewaard gedurende de periode dat Sentire op een OV-chipkaart staat. Na verwijdering van de OV-chipkaart, worden deze gegevens binnen 18 maanden vernietigd.
 • De afhandeling van aanschaf, leeftijdswissel of stopzetten van het product via het papieren kanaal (aanvraagformulier) wordt uitgevoerd door Connexxion.

Klantenservice

Met vragen kun je contact opnemen met Connexxion Klantenservice via het webformulier op www.connexxion.nl/klantenservice.

Voor vragen over de OV-chipkaart kun je terecht bij www.ov-chipkaart.nl

Terug Home