Een prettige reis is niet alleen een kwestie van duidelijke regels, maar ook van gezond verstand. Zie jij iets dat niet kan of niet mag? De chauffeur wil het graag van je horen om de juiste maatregelen te nemen. Bij verschil van mening is het ook de chauffeur die uit naam van Connexxion beslist.

Algemene voorwaarden

Reisregels trein

 

 

Gedragscode

Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Met alle ruimte voor openheid en eerlijkheid. Zonder intimidatie of discriminatie. Daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor. Om duidelijk te maken welke rechten en plichten in onze organisatie gelden, zijn alle gedragsregels vastgelegd in een Gedragscode. 

Download de gedragscode

Terug Home