De OV-chipkaart is dé manier van betalen voor al het openbaar vervoer in Nederland. Je kunt de OV-chipkaart opladen met saldo of reisproducten (abonnementen, treinkaartjes, etc).

Er zijn twee verschillende OV-chipkaarten: de persoonlijke OV-chipkaart en de anonieme OV-chipkaart. 

De persoonlijke OV-chipkaart is een kaart op naam en met pasfoto. Deze heb je nodig als je gebruikt wilt maken van de zogenaamde persoonsgebonden producten (abonnementen of leeftijdskorting). Als jw kiest voor de persoonlijke OV-chipkaart, dan ben je bekend bij het OV-bedrijf waar je de OV-chipkaart hebt aangevraagd en bij de kaartuitgever Trans Link Systems B.V. (TLS). Voor de andere OV-bedrijven blijf je anoniem. Als je bij een ander OV-bedrijf een persoonsgebonden product (bijvoorbeeld een abonnement) koopt en dat op de OV-chipkaart laat zetten, ben je ook bij dat OV-bedrijf bekend.


Verantwoordelijke OV-chipkaart

(+) Wanneer je een persoonlijke OV-chipkaart aanvraagt, zal behalve Connexxion ook Translink Systems (TLS) in haar rol van kaartuitgever persoonsgegevens verwerken. Ongeacht of er een OV-product van Connexxion op de OV-chipkaart staat. Ook TLS is daarom verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast zorgt TLS voor de verwerking van alle transacties die je met de OV-chipkaart uitvoert en biedt je de mogelijkheid om de persoonlijke OV-chipkaart te blokkeren als deze gestolen is. Voor meer informatie over het privacybeleid van TLS verwijzen wij naar de website www.ov-chipkaart.nl/systemwide/privacypolicy. Connexxion is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van TLS.


Geen verwerking van OV-chipkaart reisgegevens voor direct marketingdoeleinden

Connexxion zal geen (gedetailleerde) OV-chipkaart reisgegevens van de reiziger met een persoonlijke kaart verzamelen, bewaren en gebruiken voor direct marketingdoeleninden zoals bijvoorbeeld het verzenden van een (op basis van individueel reisgedrag gebaseerde) nieuwsbrief om reizigers te informeren over de dienstverlening van Connexxion of het doen van een gerichte aanbieding (op basis van reisgegevens) naar een bepaalde categorie van abonnementhouders.

Indien Connexxion in de toekomst direct marketing gaat toepassen, zal Connexxion je tijdig informeren over eventueel benodigde toestemming en de maatregelen die in dat geval worden genomen ter bescherming van je persoonlijke levenssfeer.


Wanneer vindt koppeling plaats tussen persoonsgegevens en OV-chipkaart reisgegevens?

(+) De persoonsgegevens (o.a. naam, adres, woonplaats) van reizigers met een persoonlijke kaart met daarop een persoonsgebonden product (bijvoorbeeld een maandabonnement), worden door Connexxion verwerkt in het Klantenbestand. De gedetailleerde OV-chipkaart reisgegevens (zoals check in / check out gegevens) worden verwerkt in het Transactiebestand. Het Klantenbestand is technisch en fysiek gescheiden van het Transactiebestand. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze reizigers is koppeling van deze bestanden alleen mogelijk als daar bijzondere aanleiding toe bestaat of op uw verzoek, bijvoorbeeld bij serviceverlening of klachtbehandeling, en dan alleen door daartoe geautoriseerde personen.

Koppeling tussen de bestanden kan slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:

  1. Bij het indienen van een claim zal koppeling noodzakelijk zijn om de claim te kunnen beoordelen;
  2. Bij een klacht over een rit zal koppeling nodig zijn om te beoordelen of de klacht gegrond is;
  3. Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als politie of justitie gegevens vorderen;
  4. Als het persoonsgebonden product dat de reiziger heeft aangeschaft moet worden geblokkeerd om het correcte ‘product kenmerk’ te achterhalen
  5. Om de reiziger te informeren over nieuwe producten en diensten of speciale acties

Klik hier voor de 'Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven'.

Terug Home