Richtlijnen vervoer in verband met coronavirus

In verband met de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus vragen wij je om alleen gebruik te maken van onze dienstverlening indien je geen gezondheidsklachten hebt. Ervaar je klachten die mogelijk wijzen op besmetting met het coronavirus? Dan kun je geen gebruik maken van onze diensten. Heb je zichtbare symptomen van verkoudheid op het moment van ophalen? Dan kan de chauffeur je helaas niet vervoeren.
Overeenkomstig met de richtlijnen van het RIVM is vanaf 1 december 2020 het dragen van een mondkapje in het taxivervoer verplicht. Met ingang van 8 februari 2021 zijn enkele richtlijnen aangescherpt. Bedankt voor je begrip.

Algemene regels

Er zijn vier protocollen voor zorg- en taxivervoer.

In het stroomschema kun je de hoofdlijnen zien van alle onderstaande protocollen. Open het stroomschema

1. Het Sectorprotocol ‘Veilig zorgvervoer kinderen en jongeren tot en met 17 jaar’

Hierin komen de maatregelen terug voor het leerlingen- en kinderopvangvervoer. En ook de maatregelen voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de kinderdienstencentra (vwb de leeftijdscategorie basisonderwijs).
Open het Sectorprotocol op KNV.nl​

2. Het Sectorprotocol 'Veilig zorgvervoer 18 jaar en ouder'

Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor het Wmo vervoer, Valys, WSW vervoer, dagbestedingsvervoer (jongeren middelbare schoolleeftijd en ouderen), ziekenvervoer en de regiotaxi.
Open het Sectorprotocol zorgvervoer op KNV.nl

3. Het Sectorprotocol Veilig taxivervoer

Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor vervoer in de consumentenmarkt en de zakelijke markt. Dit protocol vervangt het protocol dat het ministerie I&W aan het begin van de corona crisis opstelde.
Open het Sectorprotecol taxivervoer op KNV.nl

4. Het protocol van het RIVM

Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19.
Open het protocol op RIVM.nl

Veelgestelde vragen

Het Koninklijk Nederlands Vervoer heeft een document opgesteld met alle veelgestelde vragen over bovenstaande protocollen.
Open het document met veelgestelde vragen

Cityline Assen stopt tijdelijk met rijden

Met ingang van zondag 20 december

In verband met de strenge lockdown stopt de Cityline vanaf zondag 20 december tijdelijk met rijden. De bus wordt met name gebruikt voor ritten naar het centrum, om te winkelen. Dat past niet bij de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven.

Mensen kunnen tot en met zaterdag 19 december nog gebruik maken van de bus, bijvoorbeeld om essentiële boodschappen te halen. Mensen met een Wmo-pas kunnen wel gebruik blijven maken van het Wmo-vervoer. De gemeente hoopt de dienstverlening op 3 maart weer te starten, mits de lockdown dan is afgeschaald.