Let op: aangepaste dienstregeling op Koningsdag. Bekijk de wijzingen >>

Ontwikkeling batterij elektrische bussen

In de media is er momenteel aandacht voor mogelijke negatieve gevolgen van de batterijcapaciteit van onze elektrische bussen voor het Vervoerplan 2020 in de regio Amstelland-Meerlanden, onder andere in de Volkskrant. Dit ligt echter veel genuanceerder en willen we hier graag toelichten.
Opdrachtgevers van het OV in Nederland zijn met de green deal Zero Emissie stevige stappen aan het zetten ten opzichte van andere landen in de verduurzaming van het openbaar vervoer. Vanaf 2025 mogen er geen dieselbussen meer instromen en na 2030 zijn ze niet meer zichtbaar in het straatbeeld.

Transdev Nederland, moederbedrijf van Connexxion, heeft hierin de ambitie voorloper te zijn. Eerst in Eindhoven met 43 bussen en vervolgens in Amstelland-Meerlanden met 100 bussen. Door voorloper te zijn, benut de omgeving als eerste de voordelen op het gebied van minder uitstoot, leefbaarheid en comfort voor inwoners en reizigers. Doordat we koploper zijn hebben we te maken met de eerste, op grote schaal geleverde bussen. De batterijkarakteristiek, waaronder de capaciteit, ontwikkelt zich in rap tempo, maar van die ontwikkeling profiteren de reeds geleverde bussen uiteraard niet mee.

De actieradius van deze bussen is een gegeven waarmee we rekenen in de vervoerplannen die we maken. Dat doen we op een manier om, anders dan het artikel in de Volkskrant suggereert, juist niet stil te vallen. Dit is sinds de instroom van deze voertuigen ook vrijwel niet gebeurd.

Bij het bouwen van ieder Vervoerplan gaan we uit van de vervoervraag vanuit de reizigers. Door op deze manier het vervoerplan op te bouwen, en op zeker te spelen met de actieradius, voorkomen we juist mogelijke uitval met negatieve gevolgen voor reizigers. Dit is ook de actieradius waarmee de bussen in het huidige Vervoerplan zijn ingepland.

Wel hebben we in dit gebied te maken met diverse omleidingen met een stevige impact op de dienstregeling, door diverse werkzaamheden in en rond Amsterdam en het mobiliteitsknooppunt Zuidas. We doen juist aanpassingen om hinder voor onze reizigers te voorkomen, zoals in alle gevallen waarin we dienstregelingen aanpassen.

De Reizigers Advies Raad heeft advies gegeven over het Vervoerplan 2020 (ingang per 15 december 2019). In dit concept-vervoerplan zat ook een doorkijk naar 2021 waarin gesproken is over de mogelijke veranderende lijnvoering van lijn 300. Dit is voor het komende Vervoerplan nog niet aan de orde en is ook nog niet definitief. We gaan hierover in gesprek met de diverse stakeholders en houden opties open. Het Vervoerplan 2020 is inmiddels vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

Voor de toekomst zien we dat de ontwikkeling van de batterij snel gaat. In het aanbestedingstraject in deze regio hebben wij aangegeven dat wij de dieselbussen gaan vervangen door nieuwe elektrische voertuigen. Hierbij zien we dat we de voordelen van de verdere ontwikkeling van de batterij kunnen benutten. We zoeken hier naar de beste keuze voor dit vervoersgebied, gericht op de vervoervraag, de actieradius en levensduur van batterij.

Ook interessant

Duurzaamheid

Koploper in zero-emission personenvervoer en innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Duurzaam vervoer in Amstelland Meerlanden

De grootste emissieloze OV-busvloot van Europa. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel in en rondom Amsterdam.

Amstelland Meerlanden

Het busvervoer in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel (behalve Duivendrecht), Uithoorn en Haarlemmermeer.