Verantwoordelijke

Wanneer je een overeenkomst sluit met Connexxion, bijvoorbeeld omdat je een abonnement aanschaft, is Connexxion de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensverwerking (AVG). De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

Welke gegevens verwerkt Connexxion?

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Contactgegevens werkgever (indien u een abonnement heeft via uw werkgever)
 • Abonnement- en productgegevens en in geval van OV-chipkaart chipnummer
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Klachtgegevens en gegevens met betrekking tot gevonden of verloren voorwerpen
 • Restitutiegegevens
 • De transactiegegevens van jouw chipkaart in onze voertuigen.

Verwerking medische gegevens

Bij sommige diensten (bijvoorbeeld het vervoer van personen per ambulance), waarvoor Connexxion als dienstverlener optreedt, is het nodig om medische gegevens te verwerken. Connexxion verwerkt deze gegevens binnen de kaders van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de AVG en draagt deze, voor zover nodig, tevens over aan desbetreffende zorginstelling.

Wanneer en waarvoor verwerkt Connexxion jouw persoonsgegevens?

 • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan, bijvoorbeeld bij de aanschaf van onze producten en abonnementen. Wanneer een andere partij het vervoer uitvoert, verstrekt Connexxion alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
 • Wanneer je contact hebt met Connexxion, via telefoon, e-mail, chat, social media,contactformulier, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken. Of wanneer je gebruikmaakt van onze (mobiele) websites en apps, wanneer je inlogt op je account en wanneer je je aanmeldt voor nieuwsbrieven.
 • Om je te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van Connexxion. Dit kan via:
  • onze (web)winkels
  • klantenservices
  • (ticket)automaten
  • onze (mobiele) websites en apps
  • social media-campagnes
 • De informatievoorziening is gebaseerd op jouw voorkeuren, algemene reisgegevens, opgegeven interesses en gebruik van onze (mobiele) websites en apps.
 • Voor (interne) analyses voor:
  • procesverbetering;
  • bezettingsgraad, planning en inzet van materieel;
  • de ontwikkeling van producten en diensten;
  • marktonderzoek;
  • historische, statistische doeleinden
 • Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van (onderdelen van) Connexxion. Je kunt je toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die je in iedere nieuwsbrief of e-mail aantreft.
 • Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen
 • Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot Connexxion en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen jou en Connexxion. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden.

Het bewaren van je gegevens

Connexxion bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Je gegevens zijn beveiligd

De persoonsgegevens die Connexxion van je heeft, zijn beschermd door diverse beveiligingsmaatregelen. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens.

Camerabeelden

Connexxion heeft diverse voertuigen uitgerust met camerabewaking. De opgenomen camerabeelden worden slechts kort bewaard. De inzet van camerabewakingssystemen vergroot de veiligheid van ons personeel, onze reizigers en alle overige mensen en middelen die aan de zorg van Connexxion zijn toevertrouwd. Bij een eventueel incident kan Connexxion de camerabeelden binnen de wettelijke kaders beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit.

Pinbetaling

Voor het verwerken van pinbetalingen maakt Connexxion gebruikt van een Payment Facilitator (PF). De PF vervult de rol van intermediair tussen Connexxion en de bank van de kaarthouder voor het verwerken van pinbetalingen. In deze gevallen is niet alleen Connexxion, maar ook de PF verantwoordelijk voor de manier van verwerken van persoonsgegevens. Meer informatie kun je nalezen in het privacystatement van de door Connexxion gebruikte PF, te weten CCV Nederland.


Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in jouw eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via ‘Mijn Connexxion’. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kun je deze laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je de gegevens die Connexxion verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wil je je gegevens bij Connexxion laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat je geen (financiële) verplichtingen meer hebt bij Connexxion.

Terug Home